Ο φορέας EOS Foundation – Educating for an Open Society Romania είναι ένας ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε και εγγράφηκε στη Ρουμανία το 1999.

 

Αποστολή του EOS Foundation είναι η χρήση νέων τεχνολογιών ώστε να βοηθήσει τους ανθρώπους και τις κοινότητες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους.

 

Την παρούσα στιγμή, το EOS Romania αναπτύσσει σημαντικά έργα που οδηγούν στην προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Γνώσης σε ολόκληρη την ευρύτερη κοινότητα της Ρουμανίας. Η δουλειά του EOS επεκτείνεται πέρα από βασικά προγράμματα εκπαίδευσης, εξυπηρετώντας και υποστηρίζοντας κοινότητες στη Ρουμανία ώστε να γεφυρώσουν το ψηφιακό χάσμα και να ξεπεράσουν το όποιο κοινωνικό, γεωγραφικό, οικονομικό ή πολιτιστικό τους μειονέκτημα αξιοποιώντας το δυναμικό των νέων τεχνολογιών.

Εταιρικό Σχήμα

European Grants International Academy srl (EGInA)

Ιταλία - Συντονιστής

Μεταβείτε στη σελίδα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)

All Digital Aisb

Digital Opportunities Foundation (Stiftung Digitale Chancen, SDC)

Educating for an Open Society Romania (EOS)

Parole Ostili