Το Ίδρυμα Ψηφιακών Ευκαιριών (Stiftung Digitale Chancen, SDC) είναι ένα μη κερδοσκοπικό, επιχειρησιακό ίδρυμα με έδρα το Βερολίνο.

Από την ίδρυσή του το 2002, ερευνά τις κοινωνικές συνέπειες της ψηφιοποίησης, υποστηρίζοντας την ίση πρόσβαση στο Διαδίκτυο για όλους τους ανθρώπους και ενισχύοντας την παιδεία τους στο ψηφιακό εγγραμματισμό. Στόχος του είναι η προώθηση της ψηφιακής ένταξης όλων των κοινωνικών ομάδων και η αντιμετώπιση της απειλής ενός ψηφιακού χάσματος. Για το σκοπό αυτό, το SDC υλοποιεί πολυάριθμα έργα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και απευθύνεται σε διάφορες ομάδες στόχους (παιδιά, νέους, καθώς και εκπαίδευση ενηλίκων, κοινωνικά μειονεκτούντα παιδιά και νέους, ηλικιωμένους, κ.λπ.).

Το Ίδρυμα Ψηφιακών Ευκαιριών βρίσκεται υπό την αιγίδα των: Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας και Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικογένειας, Ηλικιωμένων, Γυναικών και Νεότητας.

Εταιρικό Σχήμα

European Grants International Academy srl (EGInA)

Ιταλία - Συντονιστής

Μεταβείτε στη σελίδα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)

All Digital Aisb

Digital Opportunities Foundation (Stiftung Digitale Chancen, SDC)

Educating for an Open Society Romania (EOS)

Parole Ostili