Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy (Dynamic Ambient Intelligent Sociotechnical Systems) του Eλληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ιδρύθηκε το 2001 από ερευνητές/ ερευνήτριες με υψηλή εξειδίκευση και κίνητρα, οι οποίοι-ες επιδιώκουν την έρευνα, την καινοτομία και την υιοθέτηση του ευρύτερου οράματος της Περιρρέουσας Νοηµοσύνης. Το όραμα της DAISSy είναι να συμβάλει στην πραγμάτωση μιας προηγμένης ανθρώπινης κοινωνίας, εφευρίσκοντας τεχνολογία που προσαρμόζεται και υποστηρίζει τις ανθρώπινες ανάγκες και όχι το αντίστροφο! Πιο συγκεκριμένα, αποστολή της ομάδας είναι να αντιμετωπίσει τις κοινωνικές ανάγκες αναπτύσσοντας προηγμένη τεχνολογία και επιδιώκοντας συνεχώς την καινοτομία.

Για να επιτευχθεί αυτό, η DAISSy βασίζεται στις διασυνδεόμενες δομές της:

  • Το Ερευνητικό «Εργαστήριο Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού, Ποιότητας και Περιρρέουσας Νοημοσύνης» του ΕΑΠ
  • Την Ερευνητική Μονάδα 3 του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διοφάντος»
  • Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «ΣυστήματαΚινητού και Διάχυτου Υπολογισμού» που προσφέρεται από το ΕΑΠ

 

Η DAISSy πραγματοποιεί εκπαιδευτική και τεχνολογική έρευνα με επίκεντρο την κοινωνία, υποστηρίζει κοινότητες πρακτικής, αναπτύσσει διαδικτυακές πλατφόρμες μάθησης, MOOCs και τρισδιάστατα περιβάλλοντα, δημιουργεί ψηφιακό περιεχόμενο, προωθεί την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων του πολίτη/ της πολίτιδας, προωθεί την ένταξη και την πολυπολιτισμικότητα, χρησιμοποιώντας πάντα καθιερωμένα πλαίσια και πρότυπα (e-CF, DigComp, ECTS, ECVET, EQAVET κ.λπ.).

Από την ίδρυσή της, η DAISSy έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 60 εθνικά και ευρωπαϊκά έργα, σε διάφορα χρηματοδοτικά πλαίσια (π.χ. FP5, FP6, FP7, Lifelong Learning, Erasmus+, κ.λπ.), απορροφώντας συνολική χρηματοδότηση άνω των 2,5 εκατ. ευρώ. Σήμερα η ομάδα απασχολεί περισσότερα από 30 άτομα, συμπεριλαμβανομένων Καθηγητών/ Καθηγητριών Πανεπιστημίου, κατόχων διδακτορικών και MSc, ερευνητών/ ερευνητριών στην επιστήμη των υπολογιστών, την τεχνητή νοημοσύνη και τις κοινωνικές επιστήμες, έμπειρους-ες μηχανικούς ΤΠΕ, προγραμματιστές/ προγραμματίστριες και διοικητικό προσωπικό.

Εταιρικό Σχήμα

European Grants International Academy srl (EGInA)

Ιταλία - Συντονιστής

Μεταβείτε στη σελίδα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)

All Digital Aisb

Digital Opportunities Foundation (Stiftung Digitale Chancen, SDC)

Educating for an Open Society Romania (EOS)

Parole Ostili