Η ALL DIGITAL AISBL είναι μια πανευρωπαϊκή ένωση που εδρεύει στις Βρυξέλλες. Αντιπροσωπεύει 70+ οργανισμούς-μέλη που συνεργάζονται με 20.000 κέντρα ψηφιακών δεξιοτήτων τα οποία παρέχουν πρόσβαση και εκπαίδευση σε 1,5 εκατομμύρια άτομα κάθε χρόνο στην Ευρώπη. Η ALL DIGITAL στοχεύει να ενισχύσει το 42% των Ευρωπαίων οι οποίοι-ες δε διαθέτουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από το ψηφιακό μετασχηματισμό. Οι δραστηριότητές μας περιλαμβάνουν: την προώθηση μεθοδολογιών και πιστοποιήσεων, τη διευκόλυνση των συνεργασιών μεταξύ μελών και άλλων ενδιαφερομένων μερών, τη διοργάνωση εκδηλώσεων και εκστρατειών ευαισθητοποίησης και την υλοποίηση έργων και ερευνών. Συμβάλλουμε στην πολιτική της Ε.Ε. στους τομείς των δεξιοτήτων, της απασχόλησης, της κοινωνικής και οικονομικής ένταξης, της κοινωνικής καινοτομίας και της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς, για παράδειγμα μέσα από έγγραφα πολιτικής και στοχευμένη επικοινωνία.

 

Τα μέλη της ALL DIGITAL είναι διάφορων ειδών οργανισμοί (Κέντρα Κοινότητας ΤΠΕ, Κέντρα Κατάρτισης, Ιδρύματα, Ενώσεις κ.λπ.) που εργάζονται στον τομέα της μη τυπικής εκπαίδευσης παρέχοντας πρόσβαση σε εργαλεία Διαδικτύου και ΤΠΕ, καθώς και ψηφιακή εκπαίδευση, πιστοποίηση και ευκαιρίες για όλους-ες, με έμφαση σε ευάλωτες και μειονεκτούσες ομάδες. Υποστηρίζουμε τα μέλη μας προωθώντας την ανταλλαγή γνώσεων και τη συνεργασία και εκπροσωπώντας τα ενδιαφέροντά τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Οι κύριες δραστηριότητές μας περιλαμβάνουν:

  • Έρευνα και προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού και της ψηφιακής ένταξης απευθυνόμενοι-ες σε κυβερνήσεις και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη
  • Ανάπτυξη & προώθηση μαθησιακών εργαλείων και πιστοποιήσεων σε ΤΠΕ και ψηφιακές δεξιότητες, μέσω της συμμετοχής σε διάφορα έργα
  • Διοργάνωση & προώθηση της εμβληματικής μας Ευρωπαϊκής Εκστρατείας Ψηφιακής Ένταξης και Ενδυνάμωσης με την ονομασία: All Digital Week
  • Υποστήριξη της ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών μέσω των εκδηλώσεων, των έργων μας, και του Δικτύου e-Inclusion UNITE-IT.
  • Διοργάνωση του Διεθνούς Ετήσιου Συνεδρίου με τον τίτλο: ALL DIGITAL Summit συμπεριλαμβανομένων των Βραβείων: ALL DIGITAL Awards.

Εταιρικό Σχήμα

European Grants International Academy srl (EGInA)

Ιταλία - Συντονιστής

Μεταβείτε στη σελίδα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)

All Digital Aisb

Digital Opportunities Foundation (Stiftung Digitale Chancen, SDC)

Educating for an Open Society Romania (EOS)

Parole Ostili