ALL DIGITAL AISBL este o asociație pan-europeană cu sediul la Bruxelles. Reprezintă peste 70 de organizații membre care lucrează cu 20.000 de centre de competență digitală care oferă acces și instruire pentru 1,5 milioane de oameni în Europa în fiecare an. ALL DIGITAL își propune să permită celor 42% de europeni fără abilități digitale de bază să exploateze oportunitățile create de transformarea digitală. Activitățile noastre includ promovarea metodologiilor și certificărilor; facilitarea parteneriatelor între membri și părți interesate; organizarea de evenimente și campanii de sensibilizare; implementarea de proiecte și studii/sondaje. Contribuim la politica UE în domeniile competențelor, ocupării forței de muncă, incluziunii sociale și economice, inovației sociale, pieței digitale unice, de exemplu, prin documente de politici și de comunicare specifice.

Membrii ALL DIGITAL sunt diferite organizații (centre comunitare TIC, centre de formare, fundații, asociații etc.) care lucrează în domeniul educației non-formale care oferă acces la internet și instrumente TIC, precum și formare digitală, certificare și oportunități pentru toți, cu accent pe grupurile vulnerabile și dezavantajate. Ne sprijinim membrii prin promovarea schimbului de cunoștințe și a colaborării și prin reprezentarea interesului lor în raport cu UE.

Activitățile noastre principale includ:

  • Cercetare și susținere a alfabetizării digitale și a incluziunii digitale orientate către guverne și alte părți interesate.
  • Dezvoltarea și promovarea instrumentelor de învățare și a certificărilor și abilitaților digitale în domeniul TIC prin participarea la diverse proiecte.
  • Organizarea și promovarea campaniei noastre europene de incluziune digitală “ALL DIGITAL WEEK”.
  • Susținerea schimbului de cunoștințe și experiență prin evenimentele și proiectele noastre dar și prin rețeaua de e-incluziune digitală UNITE IT.
  • Organizarea conferinței noastre anuale internaționale ALL DIGITAL Summit și ALL DIGITAL Awards.

Project Partners

European Grants International Academy srl (EGInA)

Italia - Coordonator

Mergi la pagina

Hellenic Open University (HOU)

All Digital Aisb

Digital Opportunities Foundation (Stiftung Digitale Chancen, SDC)

Educating for an Open Society Romania (EOS)

Parole Ostili