Πλατφόρμα

Κύριος στόχος του έργου είναι να προσφέρει καινοτόμες και αποτελεσματικές λύσεις στον εκπαιδευτικό κόσμο για την καταπολέμηση του φαινομένου της διαδικτυακής ρητορικής μίσους, μέσω της δημιουργίας δύο εργαλείων τα οποία θα είναι διαθέσιμα σε όλα τα συνεργαζόμενα σχολεία:

  • Ευρωπαϊκό δίκτυο σχολείων, το οποίο θα είναι αρχικά διαθέσιμο στα σχολεία που συμμετέχουν στο έργο ως συνδεδεμένοι εταίροι και στη συνέχεια θα είναι ανοικτό σε κάθε ενδιαφερόμενο σχολείο. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσω των δραστηριοτήτων διάχυσης και προβολής, όπως για παράδειγμα μέσω εκδηλώσεων.
  • Διαδραστική, διαδικτυακή, πλατφόρμα, προσβάσιμη από όλα τα σχολεία και τις εκπαιδευτικές κοινότητες, με περιεχόμενο χρήσιμο για την αντιμετώπιση του θέματος της διαδικτυακής ρητορικής μίσους, δυνατότητα συζήτησης σχετικών περιπτώσεων, και ανάληψης πρωτοβουλιών από τα κάτω προς τα πάνω (bottom-up).

 

Το έργο AMeLiE αναπτύσσει μια χρηστική πλατφόρμα όπου θα αναρτηθεί όλο το εκπαιδευτικό υλικό.

Η πλατφόρμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς.

Το έργο, βασίζεται σε προσεγγίσεις που προέρχονται από ήδη έγκυρες και τεκμηριωμένες πηγές.